Visa


Visa  Benodigheden

 

Naar NEDERLAND

 

Bescheiden Bezoek familie en vrienden visum:

1. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een Schengenvisum.

2. Een paspoort of ander reisdocument en een kopie van: De houderpagina. Eerder verleende visa. Eventuele eerdere paspoorten. Let op: • Uw paspoort of ander reisdocument moet bij het verlaten van het Schengengebied nog minstens 3 maanden geldig zijn. • Uw paspoort of ander reisdocument moet nog 2 lege visapagina’s hebben. • Uw paspoort of ander reisdocument mag niet ouder zijn dan 10 jaar. Een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs, als u dat heeft. Is de aanvraag voor een Schengenvisum voor een minderjarige en reist hij alleen of met 1 ouder? Dan zijn de volgende documenten nodig: Kopie van de geboorteakte van de minderjarige. Kopie van een ondertekend identiteitsbewijs van beide ouders. Toestemmingsverklaring van beide ouders dat de minderjarige reist. Indien van toepassing: een uitspraak van de rechter waaruit blijkt welke ouder het gezag over de minderjarige toegewezen heeft gekregen. Indien van toepassing: een verklaring van de school over de afwezigheid van de minderjarige.

3. Bewijs van legaal verblijf in het land van aanvraag. Bijvoorbeeld een paspoort, een visum of een verblijfsvergunning.

4. Een pasfoto die voldoet aan de Nederlandse voorwaarden. Deze pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

5. Reisschema (reservering op uw naam, geen ticket). Let op: maak een (vlucht)reservering die door u geannuleerd kan worden.

6. Visa, verblijfsvergunning of paspoort waarmee u toegang krijgt tot uw land van bestemming na uw bezoek aan het Schengengebied.

7. Ziektekostenverzekering; een officieel document van uw verzekeraar waaruit blijkt dat: • De verzekering op uw naam is afgesloten. • Uw verzekering geldig is in het gehele Schengengebied en tijdens uw gehele verblijf. • Er bij medische kosten voor minstens 30.000 euro wordt vergoed. • De verzekering medische kosten dekt, waaronder ziekenhuisbehandeling, spoedbehandeling en repatriëring, ook in het geval van overlijden. Geeft uw verzekeraar geen officieel op naam gesteld document met deze informatie? Sluit dan voor deze reis een reisverzekering af bij een andere aanbieder.

8. Documenten waaruit blijkt dat u na uw reis weer teruggaat naar uw land van herkomst. Bijvoorbeeld: • Een verklaring van uw werkgever, arbeidscontract of andere gegevens waaruit blijkt dat u werk heeft in uw land van herkomst. • Een document waaruit blijkt dat u een opleiding volgt in uw land van herkomst. • Een document waaruit blijkt dat u kinderen heeft die in uw land van herkomst naar school gaan. • Een document waaruit blijkt dat u een woning of ander onroerend goed heeft in uw land van herkomst. • Een document waaruit blijkt dat u zorg draagt voor personen in uw land van herkomst.

9. Documenten waaruit blijkt dat u familie en/of vrienden bezoekt. Bijvoorbeeld: Een ingevuld Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking.

Dit document moet worden ondertekend door degene die u bezoekt en daarna ingeleverd bij de Nederlandse gemeente waar hij staat ingeschreven.

Bewijs dat u of degene die u uitnodigt uw verblijf kan betalen: Een kopie van een arbeidscontract van degene die u bezoekt dat nog minstens 12 maanden geldig is vanaf het moment van de aanvraag voor de visa. en: De laatste drie loonstroken of andere bewijzen van inkomsten. of: Drie recente bankafschriften als u zelf voor uw verblijf betaalt.

Als dat van toepassing is: bewijs waaruit uw relatie blijkt met degene die u bezoekt. Bijvoorbeeld een geboorteakte of huwelijkscertificaat of bewijs van geregistreerd partnerschap.

 

Bescheiden Tourism visa:

 • 1. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een Schengenvisum.
 • 2. Een paspoort of ander reisdocument en een kopie van: De houderpagina. Eerder verleende visa. Eventuele eerdere paspoorten. Let op: • Uw paspoort of ander reisdocument moet bij het verlaten van het Schengengebied nog minstens 3 maanden geldig zijn.
 • Uw paspoort of ander reisdocument moet nog 2 lege visapagina’s hebben.
 • Uw paspoort of ander reisdocument mag niet ouder zijn dan 10 jaar.
 • Een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs, als u dat heeft.
 • Is de aanvraag voor een Schengenvisum voor een minderjarige en reist hij alleen of met 1 ouder? Dan zijn de volgende documenten nodig: Kopie van de geboorteakte van de minderjarige. Kopie van een ondertekend identiteitsbewijs van beide ouders. Toestemmingsverklaring van beide ouders dat de minderjarige reist. Indien van toepassing: een uitspraak van de rechter waaruit blijkt welke ouder het gezag over de minderjarige toegewezen heeft gekregen. Indien van toepassing: een verklaring van de school over de afwezigheid van de minderjarige.
 • 3. Bewijs van legaal verblijf in het land van aanvraag. Bijvoorbeeld een paspoort, een visum of een verblijfsvergunning.
 • 4. Een pasfoto die voldoet aan de Nederlandse voorwaarden. Deze pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
 • 5. Reisschema (reservering op uw naam, geen ticket). Let op: maak een (vlucht)reservering die door u geannuleerd kan worden.
 • 6. Visa, verblijfsvergunning of paspoort waarmee u toegang krijgt tot uw land van bestemming na uw bezoek aan het Schengengebied.
 • 7. Ziektekostenverzekering; een officieel document van uw verzekeraar waaruit blijkt dat: • De verzekering op uw naam is afgesloten. • Uw verzekering geldig is in het gehele Schengengebied en tijdens uw gehele verblijf. • Er bij medische kosten voor minstens 30.000 euro wordt vergoed. • De verzekering medische kosten dekt, waaronder ziekenhuisbehandeling, spoedbehandeling en repatriëring, ook in het geval van overlijden. Geeft uw verzekeraar geen officieel op naam gesteld document met deze informatie? Sluit dan voor deze reis een reisverzekering af bij een andere aanbieder.
 • 8. Documenten waaruit blijkt dat u na uw reis weer teruggaat naar uw land van herkomst. Bijvoorbeeld: • Een verklaring van uw werkgever, arbeidscontract of andere gegevens waaruit blijkt dat u werk heeft in uw land van herkomst. • Een document waaruit blijkt dat u een opleiding volgt in uw land van herkomst. • Een document waaruit blijkt dat u kinderen heeft die in uw land van herkomst naar school gaan. • Een document waaruit blijkt dat u een woning of ander onroerend goed heeft in uw land van herkomst. • Een document waaruit blijkt dat u zorg draagt voor personen in uw land van herkomst.
 • 9. Documenten waaruit blijkt dat u een toeristisch bezoek brengt. Bijvoorbeeld: Hotelreservering voor uw hele verblijf. 3 recente bankafschriften. Als u in loondienst bent: een verklaring van uw werkgever waarin melding wordt gemaakt van de periode van afwezigheid

 

Bescheiden aanvraag zakelijke visa:

1. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een Schengenvisum.

2. Een paspoort of ander reisdocument en een kopie van:

De houderpagina. Eerder verleende visa. Eventuele eerdere paspoorten.

Let op: • Uw paspoort of ander reisdocument moet bij het verlaten van het Schengengebied nog minstens 3 maanden geldig zijn

. • Uw paspoort of ander reisdocument moet nog 2 lege visapagina’s hebben.

• Uw paspoort of ander reisdocument mag niet ouder zijn dan 10 jaar.

Een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs, als u dat heeft. Is de aanvraag voor een Schengenvisum voor een minderjarige en reist hij alleen of met 1 ouder? Dan zijn de volgende documenten nodig: Kopie van de geboorteakte van de minderjarige. Kopie van een ondertekend identiteitsbewijs van beide ouders. Toestemmingsverklaring van beide ouders dat de minderjarige reist. Indien van toepassing: een uitspraak van de rechter waaruit blijkt welke ouder het gezag over de minderjarige toegewezen heeft gekregen. Indien van toepassing: een verklaring van de school over de afwezigheid van de minderjarige.

3. Bewijs van legaal verblijf in het land van aanvraag. Bijvoorbeeld een paspoort, een visum of een verblijfsvergunning.

4. Een pasfoto die voldoet aan de Nederlandse voorwaarden. Deze pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

 

Kosten:

Voor assistentie: SRD 40,-
Voor drop off service: SRD 40,-
Bij de ambassade: Euro 60,-

NL link: http://suriname.nlambassade.org/producten-en-diensten/consular-services/visa/visa.html

 


 

Naar AMERIKA

Benodigheden:

 • Werkgeversverklaring/ KKF uittreksel/ Schoolverklaring
 • Bankafschriften (van de recente 3 maanden)
 • Eigendomspapieren
 • Familieboek
 • 2 pasfoto’s (50x50mm)
 • Logeeradres in Amerika

Kosten:

Voor assistentie: SRD 40,-
Bij de ambassade: USD 160,-

Us link: http://suriname.usembassy.gov/non–immigrant-visa-form–appointment.html 

 


 

Naar INDIA

Benodigheden toeristen visa:

 • Paspoort kopie
 • Reisschema
 • 1 pasfoto
 • Recente bankafscriften
 • Gele koorts vaccinatie

Kosten:

Voor assistentie: SRD 40,-
Bij de ambassade: USD 43,-

 

Benodigheden Business visa:

 • Paspoort kopie
 • Reisschema
 • 1 pasfoto
 • Recente bankafscriften
 • Gele koorts vaccinatie
 • Uitnodiging van een business meeting etc.

Kosten:

Voor assistentie: SRD 40,-
Bij de ambassade: USD 120,-

INDIA link: https://indianvisaonline.gov.in

 

 

De Direktie.